Info vrijwilligersDocument ter informatie van de vrijwilliger

1.  Organisatie

Naam

Vlaamse Federatie voor Hondensport vzw

Adres

Lt Van Eepoelstraat 116 - 9120 Beveren

Tel.nr

03/775.58.67

e-mail

secretaris@hondensport.be

Onbaatzuchtige doelstelling

De actieve hondensport in Vlaanderen, beoefend door de bij V.F.H. aangesloten verenigingen , te promoten als een volwaardige door BLOSO erkende Sporttak. Deze ten dienste te brengen van al de hondensportliefhebbers en aan vaste, niet willekeurige regels te verbinden, zonder onderscheid van ras of het al dan niet bezitten van stambomen

Juridisch statuut

   VZW

2. Verzekeringen

Waarborgen

De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.

Maatschappij         

Arena nv

Polisnummer

1.114.297


(eventueel bijkomende verzekeringen)

Waarborgen           

Lichamelijke Ongevallen

Maatschappij

Arena nv

Polisnummer

1.114.296

3. Vergoedingen

De organisatie betaalt de reële kosten,  mits overhandiging van de juiste bewijsstukken.

4. Geheimhoudingsplicht

De vrijwilligers zijn gehouden aan de geheimplicht overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek.

De polis kan te allen tijde geraadpleegd worden via onze website onder de rubriek “Verzekeringen”.Arena