VerzekeringenN.V. ARENA
JOZEF II-STRAAT 36-38, 1000 BRUSSEL
TEL.: (02) 512.03.04 - FAX : (02) 512.70.94
Inschrijvingsnr. C.B.F.A. : 10.365

 

Is uw club zinnens voor haar leden een voetbalwedstrijd in te richten, te gaan mountainbiken, een sportkamp in te richten met allerlei sportactiviteiten, een barbecue te organiseren voor publiek? In extremis nog een reisverzekering afsluiten voor een clubreis met de leden? Wenst de club voor de clubleden hogere waarborgen dan deze voorzien in de federale polis?
Een clublid wenst de hoofdlijnen van de polisdekking te kennen? U hebt geen ongevalsaangifteformulieren meer ? 

De voornaamste informatie en documenten met betrekking tot uw verzekering kan je hier downloaden:

Algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Formulier Ongevalsaangifte 'Lichamelijke Ongevallen'

Formulier Ongevalsaangifte 'Burgerlijke aansprakelijkheid'

 

Formulieren bezorgen aan :

Kersemans Rudy,  Astriddreef 7 - 2900  Schoten,  rudy.kersemans@telenet.be

 

Welke zijn de verzekerde activiteiten en waarborgen?

Formulier Verzekerde Waarborgen

Reisverzekering:

Info reisverzekering

Formulier reisbijstand

Extra Comfort verzekering:

B.A. Uitbating - Voedselvergiftiging "Cafetaria" - Organisatie NIET Sportevenementen.

Formulier Aanvragen Comfort Verzekering

Website van onze verzekeraar:

www.arena-nv.be

Daar vindt U ondermeer : 

Schematisch Overzicht van de federale polis
Verzekeringsaanvraagformulieren voor het verzekeren door de clubs van : niet-sportactiviteiten ; sportactiviteiten allerlei die de clubs voor hun leden sporadisch kunnen inrichten onder de vorm van ééndagsorganisaties of sportkampen ; uitbreiding voor de clubleden van de waarborgen voorzien in de federale polis ; reisbijstandverzekering ; B.A.-Bestuurders van V.Z.W.’s -administratief en financieel beheer enz.Arena